Salvesen & Thams investerer i Mylna Gruppen
Investeringsselskapet Salvesen & Thams (S&T) og medinvestorer har inngått bindende avtale om å kjøpe Mylna Gruppen AS – Skandinavias største leverandør av treningsutstyr til proff- og privatmarkedet. S&T vil være majoritetseier i Mylna Gruppen. Mylna Gruppen selger treningsutstyr til sportsbutikker, treningssentre og direkte til forbrukere i Norge, Sverige og Danmark for omtrent 500 millioner kroner i året gjennom datterselskapene Mylna Sport, Treningspartner, X-Life og Abilica Online. Konsernet har 89 ansatte og hovedkontor i Mjøndalen.

Gjennomføring av transaksjonen forutsetter godkjennelse fra Konkurransetilsynet. De nye eierne av Mylna Gruppen har ambisjoner om å videreutvikle selskapet til å ta en enda sterkere posisjon på treningsutstyr til proff- og privatmarkedet i Norden. Mylna Gruppens nettbutikker og produkter skal være et godt valg for sportskjedene, treningskjeder og forbrukere som handler treningsutstyr.

– Aktiv fritid er en megatrend. Folk flest trener mer hjemme, på treningssenter og på jobb, derfor tror vi markedet vil fortsette å vokse de neste årene. Vi skal investere videre i Mylna Gruppen slik at selskapet kan fortsette å vokse og å være lønnsomt. I tillegg ønsker vi, sammen med våre medinvestorer, å gjøre flere investeringer innen trenden aktiv fritid, sier Per Olav Monseth, daglig leder i S&T.

Forsterker selskapet
– Tilførsel av kapital og kompetanse gjennom aktivt eierskap gir oss et solid grunnlag for å ta nye, store steg videre med selskapet. Vi får nye medeiere som vil forsterke oss med spisskompetanse på viktige fagområder som e-handel, digital markedsføring, og organisasjonsutvikling, sier Andreas Gallefoss, administrerende direktør i Mylna Gruppen.

Thomas Weman, en av Mylna Gruppens gründere, blir med videre som medeier i selskapet. – For Weman startet reisen i 1997. Sammen med Christian Eidem, Lars Hanstad og Leif Berven ble Nordic Fitness etablert. Weman startet med showroom i kjelleren hos sin far i Vestfossen. Reisen fortsatte med Terje Stykket på laget fra 2009. Nordic Fitness fusjonerte i 2010 med Sport Supply International AS som i 1984 ble etablert av Ole H. Grøtterud. Hardt arbeid fra dedikerte og dyktige medarbeidere har bygd et fantastisk selskap. Nå ser jeg fram til å bygge videre sammen med medarbeiderne og de nye eierne. Salvesen & Thams er de rette eierne for Mylna Gruppen nå, sier Weman. Gründeren beskriver utviklingen fra oppstarten til over en halv milliard kroner i omsetning i 2021 som en fantastisk reise. Weman reinvesterer selv betydelig i det nye selskapet og fortsetter i selskapets toppledelse; i stillingen som kommersiell direktør.

Fantastisk reise
Omtrent halvparten av Mylnas omsetning kommer fra det norske markedet, mens Danmark og Sverige står for øvrig omsetning. Styreleder i Mylna Gruppen, Nina Olufsen, karakteriserer eierskiftet som en god avtale for både kjøper og selger.

– Mylna har arbeidet målbevisst for å styrke markedsposisjonen. Det brede produktutvalget er av høy kvalitet, selskapets omdømme er godt og kundemassen er økende. Vi mener at S&T har de beste forutsetninger for å styrke Mylnas posisjon ytterligere, sier styreleder Nina Olufsen.

S&T investerer i bedrifter og utvikler dem gjennom langsiktig og aktivt eierskap. Siden 2012 har Salvesen & Thams bygget opp en portefølje av 13 bedrifter og forvalter verdier for over 2 milliarder kroner. I porteføljen finnes bedrifter som Get Inspired, Rørosmeieriet, B&B Entreprenør, Bitastad-konsernet (Jordbærpikene, Sabrura og BigBite m.fl.) og betydelige satsninger innen venture og eiendom. Salvesen & Thams har hovedkontor på Orkanger i Trøndelag. De største eierne er tidligere konsernsjef i Orkla, Bjørn Wiggen, og investeringsselskapet Kverva.

Salvesen & Thams

For mer informasjon, kontakt:
Daglig leder Per Olav Monseth i Salvesen & Thams Invest 924 06 889, per.olav.monseth@salvesen-thams.no

Kommersiell direktør Thomas Weman i Mylna Gruppen 415 13 933, tw@mylnasport.no

 

Salvesen & Thams Invests in Mylna Gruppen 

The Norwegian investment company Salvesen & Thams (S&T) and co-investors has agreed to acquire Mylna Gruppen AS, Scandinavia’s largest supplier of fitness equipment to the professional and consumer markets. 

S&T will become the majority owner of the Mylna Group.  The Mylna Group sells fitness equipment to sports retailers, gyms and consumers in Norway, Sweden and Denmark for approximately NOK 500 million a year through its subsidiaries Mylna Sport, Treningspartner, X-Life and Abilica Online. The group has 89 employees and is headquartered in Mjoendalen, Norway. Approximately 50% of Mylna’s revenue comes from the Norwegian market, while Denmark and Sweden account for the rest. 

Completion of the transaction is subject to approval by the Norwegian Competition Authority.  The new owners ́ ambition for Mylna Group is to further develop the company and enable it to take an even stronger position in the Nordic market. 

Mylna Gruppen’s online stores and products should be the preferred choice for sports retail chains, fitness chains and consumers. 

– Active lifestyle is a megatrend. More and more people work out at home, at the gym, and even at work, thus we are confident that the market for fitness equipment will continue to grow in the coming years. S&T will continue to invest in the Mylna Group to enable profitable growth. Together with our co-investors, we are also ready make other investments within sports brands and active lifestyle, says Per Olav Monseth, general manager of S&T. 

– Access to capital and expertise from active owners will empower us to take new, big steps forward with the company. Our new co-owners will reinforce the Mylna Group with cutting- edge expertise in digital marketing, e-commerce, and organizational development, says Andreas Gallefoss, CEO of the Mylna Group. 

Thomas Weman, one of the Mylna Group’s founders, reinvests significantly in the company, and continues as commercial director and co-owner. 

– Thomas Weman’s journey began back in 1997. Together with Christian Eidem, Lars Hanstad and Leif Berven, the company Nordic Fitness was established. Weman started with a showroom in his father’s basement in Vestfossen, Norway. Terje Stykket joined the team in 2009, and in 2010 Nordic Fitness merged with Sport Supply International AS, founded back in 1984 by Ole H. Grøtterud. Hard work from dedicated and skilled employees has built a fantastic company. Now I look forward to building it even bigger and better together with our new co-owners, says Weman. 

The chair of the board of the Mylna Group, Nina Olufsen, characterizes the transfer of ownership as a value adding solution for both buyer and seller. 

– Everybody at Mylna Group have worked hard and dedicated to strengthen its market position. The company ́s product range is of high quality; the company’s reputation is good and the customer base is growing. I am confident that S&T have the just right qualities to take Mylna Group even further, says Nina Olufsen. 

About Salvesen & Thams 

S&T invests in companies and develops them through long-term and active ownership. Since 2012, Salvesen & Thams has built up a portfolio of 13 companies and manages NOK 2 billion in assets. The portfolio includes companies such as Get Inspired, Rørosmeieriet, B&B Entreprenør, the Bitastad Group (Jordbærpikene, Sabrura and Big Bite etc.) as well as significant investments in early-stage tech companies and real estate. Salvesen & Thams is based in Orkanger, Norway. The largest owners are former CEO of Orkla ASA, Bjørn Wiggen, and the investment company Kverva. 

For further information, please contact: 

Per Olav Monseth, CEO of Salvesen & Thams Invest
Mobile: +47 924 06 889, e-mail: per.olav.monseth@salvesen-thams.no 

Thomas Weman, Commercial Director of Mylna Group AS: Mobile: +47 415 13 933, e-mail: tw@mylnasport.no